तपाइलाई हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
17% (5 votes)
राम्रो
10% (3 votes)
सोचे जस्तो
0% (0 votes)
सुस्त
72% (21 votes)
Total votes: 29