FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७५-०९-०९ को बोर्ड निर्णय

01/03/2019 - 11:33 PDF icon मिति २०७५-०९-०९ को बोर्ड निर्णय

मिति २०७५/०७/१४ को बोर्ड निर्णय

11/01/2018 - 14:40 PDF icon मिति २०७५-०७-१४ गतेको बोर्ड निर्णय.pdf

मिति २०७५/०७/०९ को बोर्ड निर्णय

10/31/2018 - 14:47 PDF icon nn 7-9.pdf

मिति २०७५/०६/२९ को बोर्ड निर्णय

10/31/2018 - 14:44 PDF icon nn 06-29.pdf

मिति २०७५/०६/२२ को बोर्ड निर्णय

10/12/2018 - 19:31 PDF icon 2075-06-22 nirnay.pdf

मिति २०७४/११/२२ को बोर्ड निर्णय

10/07/2018 - 14:34 PDF icon मिति २०७४/११/२२ को बोर्ड निर्णय

मिति २०७४ माघ १२ को बोर्ड निर्णय

10/07/2018 - 14:06 PDF icon मिति २०७४ माघ १२ को बोर्ड निर्णय

मिति २०७४/०९/०५ को बोर्ड निर्णय

10/07/2018 - 13:52 PDF icon मिति २०७४/०९/०५ को बोर्ड निर्णय

मिति २०७४/०८/१४ को बोर्ड निर्णय

10/07/2018 - 13:27 PDF icon मिति २०७४/०८/१४ को बोर्ड निर्णय

मिति २०७४/०६/२७ को बोर्ड निर्णय

10/05/2018 - 12:40 PDF icon मिति २०७४/०६/२७ को बोर्ड निर्णय