FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८-२०७९ ७८/७९ 08/17/2021 - 11:47 PDF icon budget 078-079.pdf
फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:13 PDF icon फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:12 PDF icon देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:12 PDF icon महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:11 PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:09 PDF icon न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:08 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:08 PDF icon फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:07 PDF icon आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:06 PDF icon जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages