ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिला विरूद्ध हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि प्रेषण प्रणाली सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/10/2020 - 08:33 PDF icon महिला विरूद्ध हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि प्रेषण प्रणाली सम्वन्धी कार्यविधि २०७७
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/10/2020 - 08:31 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि २०७७
सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ ७६/७७ 05/11/2020 - 15:04 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६
राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 02/20/2020 - 12:58 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-७७
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लागु गरिएका कर ७६/७७ 02/20/2020 - 12:56 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लागु गरिएका कर
राजगढ गाउँपाललिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 02/20/2020 - 12:53 PDF icon राजगढ गाउँपाललिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/25/2019 - 12:39 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
व्यवसाय दर्ता तथा नविकण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/25/2019 - 12:38 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकण निर्देशिका, २०७५
राजगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/23/2019 - 15:03 PDF icon राजगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/23/2019 - 15:03 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

Pages