FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६
७६/७७ 05/11/2020 - 15:04 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६
राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-७७
७६/७७ 02/20/2020 - 12:58 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-७७
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लागु गरिएका कर
७६/७७ 02/20/2020 - 12:56 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लागु गरिएका कर
राजगढ गाउँपाललिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७
७६/७७ 02/20/2020 - 12:53 PDF icon राजगढ गाउँपाललिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
७५/७६ 03/25/2019 - 12:39 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
व्यवसाय दर्ता तथा नविकण निर्देशिका, २०७५
७५/७६ 03/25/2019 - 12:38 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकण निर्देशिका, २०७५
राजगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
७५/७६ 03/23/2019 - 15:03 PDF icon राजगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
७५/७६ 03/23/2019 - 15:03 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको राजपत्र २०७५
७५/७६ 03/23/2019 - 15:01 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको राजपत्र २०७५
राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
७५/७६ 03/11/2019 - 12:38 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५

Pages