यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
75% (6 votes)
सेवाको समय
0% (0 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
13% (1 vote)
सेवाको प्रकृया
13% (1 vote)
Total votes: 8