यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
65% (11 votes)
सेवाको समय
12% (2 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
12% (2 votes)
सेवाको प्रकृया
12% (2 votes)
Total votes: 17