यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
73% (8 votes)
सेवाको समय
9% (1 vote)
कार्यालय व्यवस्थापन
9% (1 vote)
सेवाको प्रकृया
9% (1 vote)
Total votes: 11